Teoretično ozadje

Svetovanja in terapije potekajo po relacijsko družinskem modelu, ki je priznan s strani AAMFT (American Association of Marital and Family Therapy).

Relacijsko družinski terapija obravnava posameznika v kontekstu družinskega sistema. Terapevt skozi proces terapije posamezniku pomaga pri ozaveščanju in odpravljanju tistih nezavednih vsebin ter vzorcev, ki so razlog za ponavljajoče se težave na vseh področjih človekovega življenja (nefunkcionalne oblike vedenja, čustvovanja, težave v medosebnih odnosih.).

Terapija se odvija na:

  • sistemski ravni
  • interpersonalni ravni
  • intrapsihični ravni

V terapijo se lahko vključite le po predhodni najavi oziroma dogovoru. Terapevtski ciklus običajno obsega 12 zaporednih srečanj, ki navadno potekajo enkrat na teden in trajajo 50 minut. Glede na potrebe in želje stranke pa se lahko število srečanj tudi poveča ali zmanjša.
Pomembno je, da so srečanja redna saj le tako terapevtski proces poteka nemoteno.

Terapija poteka v skladu z etičnim kodeksom AAMFT (kodeks zakonskih in družinskih terapevtov).
Vse informacije pridobljene na terapiji so tajne in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS. št.86 / 2004).

Komentiranje ni več mogoče.